Политика за поверителност

Настоящата Информация за обработка на данните описва обработката на Вашите лични данни и Вашите права възникнали в тази връзка, съблюдавайки основно Общия регламент относно защитата на лични данни в Европейския Съюз (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, GDPR).

Регистрация

Чрез регистриран профил стават достъпни услугите на Електронния магазин към сайта.

Регистрацията е доброволна и се основава на съгласието Ви, което може да бъде прекратено по всяко време, като заявите изтриване на подадените при регистрацията лични данни от сайта. Обработката на данни от регистрацията става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) .

Данните записани на бланката от менюто за регистрация се обработват до прекратяване на съгласието. При регистрацията като лични данни се записват име и имейл адрес. При регистрацията освен това може да бъдат записани и адрес за фактуриране и адрес за доставка. С данните подадени при регистрация Вие можете да ползвате и програмата Кошница, и с Ваше съгласие сайта прехвърля подадените от регистрацията данни към магазина, включен в програма Кошница.

Можете да задействате от потребителкия си профил изтриването на регистрацията, както и всички лични данни зададени при нея. Изтриването се извършва от сайта незабавно.

Обработка на данни за Е-бюлетин

Сайтът уведомява записаните за е-бюлетин потребители в редовно изпращан електронен бюлетин относно новости и публикуваните на страницата продукти. Съдържанието на тези бюлетини може да бъде различно въз основа подадените от потребителите данни.

Записването за Е-бюлетин и с даваното заедно с това съгласие за обработка на данни е доброволно и става с Ваше одобрение, и това съгласие може да бъде прекратено по всяко време. Обработката на данните за целите на бюлетина става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от GDPR. При обработката на личните данни, запазени за работата на е-бюлетина, тези данни се използват до прекратяване на съгласието. За целите на е-бюлетина сайта съхранява Вашият имейл адрес и име като лични данни. Обработката на имената се регламентира от чл. 6. на GDPR.

Обработка на IP адреси

Както повечето интернет страници, с цел сигурност на информацията сайта използва времеви регистрационни файлове. Тези регистрационни файлове съдържат данни за интернет протокол адреса (IP адреса), като лична информация. Освен личната информация, регистрационните файлове също включват типа на интернет браузъра, бележка за дата и час, адрес на входящата и изходяща уебстраница. IP адресите на посетителите и потребителите на сайта се обработват за гарантиране на сигурността на информацията по смисъла на GDPR, и за проверка на препратките (защита от злоупотреби, следене за измами) съгласно чл. 6, т. 1/f от GDPR в рамките на общата давност от 5 години, считано от датата на препратките.Тази обработка на данни се прилага и при споделяне на запазваните по съображения за сигурност IP адреси с организацията предоставяща IP адресите (hosting service provider), с цел гарантиране на безопасността в мрежата.

Обработка на Бисквитки (COOKIES)

Сайтът използва бисквитки, за да запази избраните от посетителите опции,  съгласно браузъра на посетителя и изпратената от браузъра информация. С използването на страницата посетителят се съгласява сайта да поставя бисквитки на компютъра му.

Забрана на бисквитки

Ако желаете да забраните ползваните от сайта бисквитки, можете да го направите чрез индивидуалните настройки на Вашия браузър. Подробна информация за настройването на бисквитките можете да намерите на уебсайта на конкретния браузър. Чрез забрана и изтриване на бисквитките, употребата на този сайт може да стане по-неудобна за потребителя.